iphone_push_notification_1.jpg

Apple Push Notification

Idag så meddelade apple om över 100 nya funktioner som kommer att finnas i nya uppgraderingen av OS:et. En av de stora nyheterna enligt mig är push notification som innebär att program kan väckas via data som sänds till telefonen. Exempelvis kan ett chatt-meddelande skickas utan att programmet behöver vara igång och uppkopplat. Det kommer nog att generera många nya härliga apps!

Leave a Reply

eXTReMe Tracker